top of page

Vrijwilligerswet

Sedert 1 augustus 2006 is er een nieuwe wet over de rechten van vrijwilligers van toepassing. Als chirogroep zijn wij verplicht om onze vrijwilligers o.a. over de doelstelling en het juridisch statuut van onze chirogroep te informeren. Omdat het niet volstaat dit mondeling te laten gebeuren, publiceren we dit in ’t Slagske en op onze chirosite, zodat achteraf steeds kan bewezen worden dat iedere medewerker van onze organisatie zich op de hoogte kon stellen van ons statuut.

Chiro Sint-Jozef informeert haar vrijwilligers via het leden-tijdschrift ’t Slagske dat maandelijks verschijnt en via onze chirosite www.chirosintjozef.com.

 

Chiro Sint-Jozef brengt haar vrijwilligers op de hoogte van volgende zaken:

1.    Sociale doelstelling van Chirojeugd Sint-Jozef. 

Chiro Sint-Jozef heeft als sociale doelstelling jeugdwerk.

2.    Juridisch statuur van Chirojeugd Sint-Jozef. 

Chirojeugd Sint-Jozef is een feitelijke vereniging. De verantwoordelijke is Tibo Lecluyse.

3.    Chiropolis. 

Elke vrijwilliger van Chirojeugd Sint-Jozef, die aangesloten is bij Chirojeugd Vlaanderen vzw, is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid, ongevallen en rechtsbijstand. Hieronder zetten we de waarborgen op een rijtje (of: het maximumbedrag dat je kan terugtrekken van de verzekering).

 • Burgerlijke aansprakelijkheid

  • € 15 000 000 voor lichamelijke schade

  • € 2 500 000 voor stoffelijke schade

  • € 625 000 voor brandschade (Let op! Enkel voor een gebouw of terrein dat occasioneel gebruikt wordt, het wekelijkse Chirolokaal wordt door een aparte brandpolis gedekt).

 • Ongevallen

  • € 25 000 voor RIZIV-kosten (€ 4 000 als je in het buitenland verzorgd wordt) waaronder:

   • € 400 per tand, met een maximum van € 1 500;

   • € 1 875 voor begrafeniskosten;

  • € 5 000 bij overlijden;

  • € 12 500 bij invaliditeit

  • € 2 500 voor opzoeking en repatriëringskosten;

  • € 250 voor kosten die niet door het RIZIV worden terugbetaald.

 • Rechtsbijstand

  • € 50 000 rechtsbijstand;

  • € 15 000 strafrechterlijke verdediging;

  • € 15 000 insolventie van derden (tegemoetkoming wanneer een derde schade berokkende aan je groep en hij of zij kan die niet betalen).

 • In de brochure “VAST en verZEKERing” staat een overzicht van de gehele Chiropolis. Deze brochure is hier downloadbaar op de site van Chirojeugd Vlaanderen.

 • Via verzekeringen@chiro.be kan gratis een exemplaar aangevraagd worden op het nationaal secretariaat van Chirojeugd Vlaanderen.

4.   Kostenvergoeding. 

De vrijwilligers krijgen geen enkele kostenvergoeding voor de geleverde inzet bij activiteiten en feesten van onze chirogroep. Enkel de onkosten die d.m.v. een kasticket kunnen aangetoond worden en betrekking hebben op de activiteiten van de groep worden terugbetaald.

5.   De geheimhoudingsplicht van de vrijwilliger (volgens artikel 458 van het Strafwetboek). 

Chirojeugd Sint-Jozef verwacht van haar vrijwilligers de wet op de privacy te respecteren.

bottom of page