Chiro Sint-Jozef
 
 
Vrijwilligerswet  
 


Sedert 1 augustus 2006 is er een nieuwe wet over de rechten van vrijwilligers van toepassing. Als chirogroep zijn wij verplicht om onze vrijwilligers o.a. over de doelstelling en het juridisch statuut van onze chirogroep te informeren. Omdat het niet volstaat dit mondeling te laten gebeuren, publiceren we dit in ’t Slagske en op de
chirosite, zodat achteraf steeds kan bewezen worden dat iedere medewerker van onze organisatie zich op de hoogte kon stellen van ons statuut.

Chirojeugd Sint-Jozef informeert haar vrijwilligers via het leden-tijdschrift ’t Slagske dat maandelijks verschijnt en via onze chirosite www.chirosintjozef.com. Chirojeugd Sint-Jozef brengt haar vrijwilligers op de hoogte van volgende zaken:

1. Sociale doelstelling van Chirojeugd Sint-Jozef.
Chiro Sint-Jozef heeft als sociale doelstelling jeugdwerk.

2. Juridisch statuur van Chirojeugd Sint-Jozef.
Chirojeugd Sint-Jozef is een feitelijke vereniging. De verantwoordelijke is Lieselot Kleysman

3. Chiropolis.
Elke vrijwilliger van Chirojeugd Sint-Jozef, die aangesloten is bij Chirojeugd
Vlaanderen vzw, is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid, ongevallen en
rechtsbijstand. Hieronder zetten we de waarborgen op een rijtje (of: het
maximumbedrag dat je kan terugtrekken van de verzekering).

Burgerlijke aansprakelijkheid

4.873.611,49 voor lichamelijke schade
2.478.935,25 voor stoffelijke schade
619.733,81 voor brandschade (Let op! Enkel voor een gebouw
of terrein dat occasioneel gebruikt wordt, het wekelijkse
Chirolokaal wordt door een aparte brandpolis gedekt).

Ongevallen

24.789,35 voor RIZIV-kosten (3.718,40 als je in het buitenland
verzorgd wordt) waaronder:
371,84 per tand, met een maximum van 1.487,36;
1.859,20 voor begrafeniskosten;
4.957,87 bij overlijden;
12.394,68 bij invaliditeit.
Ook nog:
2.478,94 voor opzoeking en repatriëringskosten;
247,89 voor kosten die niet door het RIZIV worden terugbetaald.

Rechtsbijstand
12.394,68 rechtsbijstand;
6.197,34 strafrechterlijke verdediging;
6.197,34 insolventie van derden (t.o.v. de groep niet t.o.v.leden).

In de brochure “VAST en verZEKERing” staat een overzicht van de gehele
Chiropolis. Deze brochure is downloadbaar op de site van Chirojeugd Vlaanderen.
Via verzekeringen@chiro.be kan gratis een exemplaar aangevraagd worden op het
nationaal secretariaat van Chirojeugd Vlaanderen
.
4. Kostenvergoeding
De vrijwilligers krijgen geen enkele kostenvergoeding voor de geleverde inzet bij
activiteiten en feesten van onze chirogroep. Enkel de onkosten die d.m.v. een
kasticket kunnen aangetoond worden en betrekking hebben op de activiteiten van de
groep worden terugbetaald.
5. De geheimhoudingsplicht van de vrijwilliger (volgens artikel 458 van het
Strafwetboek)
Chirojeugd Sint-Jozef verwacht van haar vrijwilligers de wet op de privacy te
respecteren.

 
 

 
 
 
 
     
 

 

 

 

 

 

Meer links  
'T slagske digitaal
Plannetje
Agenda
Verzekering
Geschiedenis  
Vrijwilligerswet
Verhuur
Links
Inloggen leiding
  Inloggen oudercomité